Speciale gebeden
Gebed Benedictus XVI voor het ongeboren leven Afdrukken E-mail
Dit is het gebed voor het leven van paus Benedictus XVI , geschreven bij gelegenheid van de wake van 27 november 2010, in de Sint-Pieter in Rome. De Paus heeft gevraagd, deze wake in de hele wereld te houden ‘voor het leven in wording’. 

Heer Jezus,
Paus Benedictus XVI tijdens de vigilie voor het ontwakend leven 27 november 2010 (foto: AP)U die zo trouw de Kerk en de mensen
in hun eigen levensgeschiedenis opzoekt
en vervult met uw Tegenwoordigheid,
U die ons, in het zo prachtige Sacrament van uw Lichaam en Bloed,
doet deelnemen aan het goddelijk Leven,
Wij aanbidden U en wij zegenen U.

Eerbiedig neergebogen voor U, de Bron van het leven, U die het leven liefhebt,
U die werkelijk tegenwoordig bent en leeft in ons midden, wij smeken U:
Wek in ons de eerbied voor elk menselijk leven dat in wording is, 
stel ons in staat om in de vrucht van de moederschoot
het bewonderenswaardige werk van de Schepper te zien,
beweeg ons hart om elk kind dat tot leven komt, edelmoedig te ontvangen.

Zegen de gezinnen,
heilig de vereniging van de echtgenoten,
maak hun liefde vruchtbaar.

Laat het licht van uw Geest schijnen
over de keuzes die wetgevende vergaderingen maken
opdat de volken en naties het heilig karakter van het leven,
van elk menselijk leven, erkennen en respecteren. 

Leid het werk van wetenschappers en artsen
opdat de vooruitgang bijdraagt aan het integrale welzijn van de menselijke persoon 
en opdat geen enkel wezen uit de weg wordt geruimd of onrecht lijdt.

Schenk een creatieve naastenliefde aan degenen die belast zijn met het bestuur
en aan hen die de financiën beheren,
zodat ze de noden juist kunnen inschatten en zorgen voor voldoende middelen,
zodat jonge gezinnen zich in vrede kunnen openstellen voor de geboorte van nieuwe kinderen.

Troost de echtgenoten die lijden omdat ze geen kinderen kunnen krijgen
en, in uw goedheid, draag er zorg voor!

Breng ons allen ertoe om zorg te dragen voor kinderen die wees zijn of in de steek gelaten,
opdat ze uw warme liefde mogen ervaren, de troost van uw goddelijk Hart.

Met Maria, uw Moeder, de grote gelovige,
in wiens schoot U onze menselijke natuur hebt aangenomen,
verwachten we van U, ons enige en ware Goed en Redder,
de kracht om het leven lief te hebben en te dienen,
in de verwachting, altijd in U te leven,
in de gemeenschap van de heilige Drieëenheid.
 
Gebed van paus Benedictus XVI voor het gezin Afdrukken E-mail

O mijn Heer Jezus,

Paus Benedictus XVI (foto: AP)Wij zien naar u op als kind en geloven dat u de Zoon van God bent, Die mens geworden is door de werking van de Heilige Geest in de schoot van de maagd Maria.

Net als in Bethlehem, aanbidden ook wij u met Maria en Jozef, de engelen en de herders, en erkennen u als onze enige Redder. U werd arm om ons met uw armoede te verrijken. Geef dat wij nooit de armen zullen vergeten en al degenen die lijden.

Bescherm onze gezinnen, zegen alle kinderen van de wereld en geef dat de liefde die u heeft gebracht altijd onder ons mag heersen en ons tot een gelukkiger leven moge leiden.

Geef, o Jezus, dat allen de waarheid van uw geboorte mogen erkennen opdat zij allen mogen weten dat u bent gekomen om licht, vreugde en vrede te brengen aan de hele mensenfamilie.

U bent God, die leeft en heerst met God de Vader
in de eenheid van de Heilige Geest in de eeuwen der eeuwen. Amen.
 
Heilige Engelbewaarder Afdrukken E-mail

Engelbewaarder
Heilige Engelbewaarder,
ik dank God dat U
mijn grote vriend uit de hemel bent.
Ik vraag U om mij te helpen,
dat ik steeds de goede keuzes maak,
dat ik oplet en niet gevaarlijk doe,
en dat ik altijd veilig thuis kom.
Heilige engelbewaarder, blijf altijd bij mij.
Amen.

(bron: Ons Dagelijks Brood )
 
Voor gescheiden ouders Afdrukken E-mail
Lieve God,
Als u vandaag mijn papa ziet
Wilt u hem dan laten weten
Dat ik hem niet zal vergeten
Ook al woont hij hier niet
Amen.
 
Kindergebed tot de engelbewaarder Afdrukken E-mail

Beschermengel
Lieve heilige Engelbewaarder
Die mij altijd vergezelt
Op het brugje langs het water
Op de paadjes in het veld
U wil ik eerbiedig groeten
Want Gij volgt mij op de voeten.

Wilt U mij alstublieft bewaren
Waar ter wereld of ik ga
Voor de duizenden gevaren
Die ik zelf niet eens versta

Wilt U mij naar de hemel leiden
Want daar wacht ons Jezus beiden

Amen
 
Gebed van paus Johannes Paulus II voor het gezin Afdrukken E-mail


Paus Johannes Paulus II God, van wie alle vaderschap
in de hemel en op aarde voortkomt,
Vader die de Liefde bent
en het Leven,
maak dat door Uw Zoon
Jezus Christus,
- geboren uit een vrouw -
en door de Heilige Geest
- bron van goddelijke liefde-
elk gezin op aarde
een echt heiligdom van leven en liefde wordt
voor de elkaar opvolgende generaties.

Maak dat uw genade
de gedachten en werken van de echtgenoten richt
op het welzijn van hun gezin
en van alle gezinnen in de wereld.

Maak dat de jeugd
in het gezin een hechte steun vindt
voor haar menselijkheid
en voor haar groei in waarheid en liefde.

Maak dat de liefde,
gesterkt door de genade van het huwelijkssacrament
het wint van alle zwakheid en crisis
waaraan onze gezinnen soms kunnen lijden.

En maak tenslotte, zo vragen wij U,
dat de Kerk, in en door de gezinnen,
op voorspraak van het Heilig Huisgezin van Nazareth,
haar zending onder de volkeren van de aarde
met vrucht mag volbrengen.

Dat vragen wij U, die,
in eenheid met de Zoon en met de Heilige Geest,
het Leven bent, de Waarheid en de Liefde.

Amen.

(paus Johannes Paulus II)
 

Facebook fanpage

Ontwerp en implementatie door iMoose Een website van IHGO en Katholiek Nieuwsbladinfo@katholiekgezin.nl
Deze website maakt gebruik van • Joomla Open Source CMSJoomlaShack Simplicity templateVirtueMart webwinkel
Joomla Templates by JoomlaShack Joomla Templates by Compass Design